KONTAKT

info@ewes-sk.eu

DUŠAN OVEČKA
dusan.ovecka@ewes-sk.eu
+421 903 720 964

MAREK GOSSÁNYI
marek.gossanyi@ewes-sk.eu 
+421 907 788 444

KATARÍNA OVEČKOVÁ
katarina.oveckova@ewes-sk.eu 
+421 903 288 243

EWES SK, s.r.o.
Palisády 50
811 06 Bratislava
Slovensko
IČO:           50868497
IČ DPH:    SK2120527563


Účet:
IBAN:   SK74 0900 0000 0051 3049 6190
BIC:       GIBASKBX